Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego

Zrzeszona w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego 

Współpraca

Informacje

Partnerem organizacyjnym Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego jest Fundacja Europejskie Centrum Budo Dojo Stara Wieś z siedzibą w Starej Wsi obok Przedborza (woj.łódzkie).
Partnerem oraz gwarantem najwyższego poziomu wyszkolenia instruktorów Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego jest Polska Unia Karate Tradycyjnego, która jest zrzeszona w Światowej Federacji Karate Tradycyjnego  WTKF (World Traditional Karate-Do Federation).