Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego

Zrzeszona w Polskim Związku Karate Tradycyjnego

Współpraca

Informacje

Partnerem organizacyjnym Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego jest Fundacja Rozwoju Karate Tradycyjnego z siedzibą w Starej Wsi (woj.łódzkie), gdzie mieści się Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki”Dojo – Stara Wieś”.
Partnerem oraz gwarantem najwyższego poziomu wyszkolenia instruktorów Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego jest Polski Związek Karate Tradycyjnego, który reprezentuje WTKF (World Traditional Karate-Do Federation) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.