Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego

Zrzeszona w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy do programu "Łódź miastem super dzieciaków"

Regulamin

Regulamin warsztatów „Łódź miastem Super Dzieciaków”

Organizator: Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego (ŁAKT)

Warsztaty finansuje: Budżet Obywatelski województwa łódzkiego

 

1. Uczestnikiem warsztatów może być dziecko w wieku przedszkolnym, szkolnym, licealnym.

2. Uczestnicy zapisują się na cykl zajęć poprzez formularz na stronie internetowej www.karatetradycyjne.pl. Potwierdzeniem udziału będzie mail zwrotny od organizatora.

3. Cykl warsztatów trwa 3 miesiące od połowy września do połowy grudnia.

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

5. Uczniowie placówek z listy uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ich placówkach. Jeżeli na liście nie ma Twojego miejsca nauki – wybierz opcję „inne” (zajęcia będą się odbywać na ul.Pomorskiej 83/85 w Łodzi)

6. Warsztaty przewidują udział 500 dzieci i młodzieży (20 grup). Każda grupa będzie liczyć ok 25 osób.

7. Każdy uczestnik bierze udział w cyklu warsztatów składających się z różnych dyscyplin sportu: karate tradycyjne, szermierka, taniec, fitness, samoobrona, zajęć muzycznych, motywacyjnych oraz wykładów o zdrowym żywieniu, ekologii itp.

8. Z każdej grupy zostaną wybrani najaktywniejsi uczestnicy, którzy pojadą na bezpłatne warsztaty wyjazdowe do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo- Stara Wieś” ( www.dojo-starawies.pl )

9. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia.

10. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie NNW (może być przedszkolne/szkolne).

11. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. O dostępności miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni.

13. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie warsztatów  z udziałem moim lub mojego dziecka, jak również do wykorzystania uzyskanych obrazów w poniżej wskazanych okolicznościach:

14. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane, pokazywane publicznie oraz wykorzystane na potrzeby promowania Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego, pod warunkiem, że przedstawione fotografie i obrazy nie podważają dobrego imienia i reputacji mojego lub dziecka.

15. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Łódzką Akademię Karate Tradycyjnego zdjęć i filmów mojego autorstwa, tj. umieszczanie ich: na stronie internetowej i portalach społecznościowych, funpage ŁAKT,na plakatach, ulotkach, folderach oraz materiałach promocyjnych ŁAKT lub partnerów ŁAKT

16. Akceptując Regulamin rodzic/opiekun prawny (dotyczy osób niepełnoletnich)  wyraża zgodę na udział dziecka w warsztatach.

17. Akceptując Regulamin rodzic/opiekun prawny (dotyczy osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową biuletynu informacyjnego Łódzkiej 


RODO

Szanowni Państwo,
spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich to się odbywa z dniem 25 maja 2018 roku.

1. Informacja o administratorze danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego  z siedzibą w Łodzi (90-252 Łódź, ul.Jaracza 42 m.6)

2. Sposób skontaktowania się z ŁAKT w sprawie ochrony danych
 W sprawie ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kasia@karatetradycyjne.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:
Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego
90-252 Łódź, ul. Jaracza 42 m6

3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem deklaracji członkowskiej (uzyskaniem członkostwa w ŁAKT), złożeniem wniosku, wypełnionym formularzem, w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies, jak i w trakcie członkostwa w ŁAKT, rozpatrzeniem wniosku, są zbierane będą przetwarzane w następujących celach:
– działań związanych z projektem: Łódź miastem Super Dzieciaków

-działań związanych ze statutem ŁAKT;
– współpracy ŁAKT z podmiotami wspierającymi Akademię (min.: partnerzy, sponsorzy, komórki administracji publicznej)

-udostępnienia firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać ewentualne przesyłki do Państwa,

-udostępnienia podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

-udostępnienia firmom ubezpieczeniowym, w których ŁAKT ubezpiecza swoich członków

-niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,

4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe członkostwo ŁAKT.
Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
- imię, nazwisko, datę urodzenia,pesel, dane teleadresowe, adresy email, telefony
- zawód,miejsce pracy, szkoły/przedszkola,

5. Posiadane dane osobowe będą przechowywane przez:

-okres działalności Akademii ,

-przepisy prawa, które mogą obligować ŁAKT do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
– prawo dostępu do danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana (Państwa dziecka);
– prawo do sprostowania danych;
– prawo do usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem;
– prawo do ograniczenia przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie danych przez Łódzką Akademię Karate Tradycyjnego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
    Informujemy również Państwa, że ŁAKT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.