Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego

Zrzeszona w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego 

Fotorelacja

Program bezpłatnych zajęć ruchowych dla przedszkolaków z Łodzi

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

 Jak wiadomo aktywność fizyczna jest jednym z zachowań sprzyjających zdrowiu, a okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka. Dlatego tak ważna jest rola rodziców i wychowawców, aby zachęcali swoich podopiecznych do aktywności ruchowej jus od najmłodszych lat. Nie jest to trudne zadanie, gdyż potrzeba ruchu jest dla dziecka czymś naturalnym. Dzieci chętnie uczestniczą nie tylko w zajęciach obowiązkowych, ale również w dodatkowych formach aktywności.

Każde zajęcia wynikające z programu dostosowane są do wieku i możliwości psychofizycznych małych uczestników oraz przebiegają zgodnie z założeniami metodycznymi i merytorycznymi w zakresie nauczania karate tradycyjnego dla dzieci i młodzieży. Dzieci zostaną wyposażone w ogólną wiedzę na temat ćwiczeń ogólnorozwojowych, poznają podstawowe techniki w jej zakresie, rozwiną w sobie zainteresowanie sportem jako atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawią nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Wykształcą w sobie umiejętności w zakresie współpracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony. Nie bez znaczenia jest także korekcja zaburzeń w zakresie dynamiki procesów nerwowych, zwłaszcza nadpobudliwości ruchowej, jak również profilaktyka wad postawy ciała.

Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego dołączyła do Programu "Mali Wspaniali" na terenie Łodzi. Naszymi partnerami są: Fundacja Infinity oraz Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź.

Prowadzimy zajęcia w 15 przedszkolach w Łodzi:

Przedszkola Miejskie nr: 58, 100, 71, 75, 39, 30, 139, 120, 49, 89, 234, 148, 10, 83 oraz w Niepublicznym Przedszkolu na Księżym Młynie.

Program finansują: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Miasta Łodzi. 

Powrót