Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego

Zrzeszona w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego 

Aktualność

Osoby korzystające z Kart Benefit Systems, Fit Profit i smsów Medicover

2023-09-12

Osoby korzystające z Kart Benefit Systems, Fit Profit i smsów Medicover

Z uwagi na to, iż w/w programy nie pokrywają miesięcznych składek członkowskich, co wiąże się

z dużą stratą dla Akademii (zwłaszcza przy nieobecnościach uczestników= brak odbić karty),

dla osób korzystających z w/w systemów płatności obowiązują ulgowe składki członkowskie.

 

 

Ilość wejść w miesiącu= ilość odbić karty/ wysłanych smsów

Ulgowa Składka miesięczna

1 osoba

12 i więcej

0,00 zł

Od 10 do 11

20,00 zł

Od 8 do 10

40,00 zł

Od 6 do 8

60,00 zł

Od 6 do 4

80,00 zł

Poniżej 4

100,00 zł

2 osoby

18 i więcej

0,00 zł

Od 16 do 17

20,00 zł łącznie za 2 osoby

Od 14 do 15

50,00 zł łącznie za 2 osoby

Od 12 do 13

80,00 zł łącznie za 2 osoby

 

Od 10 do 11

100,00 zł łącznie za 2 osoby

Od 8 do 9

120,00 zł łącznie za 2 osoby

Od 6 do 7

150,00 zł łącznie za 2 osoby

Poniżej 5

170,00 zł łącznie za 2 osoby

ULGOWE SKŁADKI członkowskie powinny być opłacane przelewem na konto ŁAKT pod koniec każdego miesiąca. Ilość obecności w danym miesiącu można sprawdzić u instruktorów.

 

Powrót