Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego

Zrzeszona w Polskim Związku Karate Tradycyjnego

Aktualność

Informacje o Lidze Okręgowej 20.10.2018

2018-09-20

 

Do: Kluby członkowskie OZKTWŁ

Dotyczy: Okręgowej Ligi Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego

Data: 20.10.2018 r. (sobota)

Miejsce: Ozorków, hala sportowa CSiR „Wodnik” ul. Traugutta 2

Organizator: Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego

Ozorkowski Klub Karate

 

Program:

8.00-8.30 przyjazd ekip, odebranie identyfikatorów, sprawdzanie badań lekarskich.

 

Planowany koniec turnieju godz. 14.30

 

Starty dla poszczególnych grup rozpoczną się nie wcześniej niż w wyznaczonym czasie jednak mogą rozpocząć się i zakończyć później, uzależnione jest to od liczby zgłoszonych zawodników. Starty zawodników mogą się odbyć na innej macie niż jest to podane w programie.

Trenerzy odbierają identyfikatory przed zawodami. Do strefy rozgrywek wpuszczani będą tylko zawodnicy, instruktorzy, fotograf (jedna wyznaczona osoba z klubu).

 

Plansza A

Plansza B

Plansza C

Plansza D

9.00

Młodzicy 9 lat i młodsi

(ur. 2009 r. i młodsi) 9-8 kyu

 

11.00

Młodzicy 10-11

(ur. 2008, 2007 r.) 7-6 kyu

 

9.00

Juniorzy 16-17 lat

(ur. 2002, 2001 r.) od 5 kyu

 

10.30

Juniorzy Młodsi 14-15 lat

(ur. 2004, 2003 r.) od 5 kyu

 

13.00

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi

(ur. 2002 r. i starsi) 6-4 kyu

 

 

9.00

Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 2000 r. i starsi) od 3 kyu

 

11.00

Młodzicy 12-13 lat

(ur. 2006, 2005r.) 9-8 kyu

 

11.30

Młodzicy 12-13 lat

(ur. 2006, 2005r.) 7-6 kyu

 

12.30

Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2005 r.

i młodsi) 5-1 kyu

 

9.00

Młodzicy 9 lat i młodsi

(ur. 2009 r. i młodsi) 7-6 kyu

 

11.00

Młodzicy 10-11

(ur. 2008, 2007 r.) 9-8 kyu

 

12.30

Juniorzy Młodsi 14-15 lat

(ur. 2004, 2003 r.) do 6 kyu

 

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi

(ur. 2002 r. i starsi) do 7 kyu

 

 

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego

Ozorków 20.10.2018 r.

Regulamin

 

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2009 r. i młodsi) 9-8 kyu

Kata : Heian 1, Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2009 r. i młodsi) 7-6 kyu

Kata : Heian 1-3, dostosowane do stopnia. Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

Młodzicy 10-11 (ur. 2008, 2007 r.) 9-8 kyu

Kata : Heian 1, Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

Młodzicy 10-11 (ur. 2008, 2007 r.) 7-6 kyu

Kata : Heian 1-3, dostosowane do stopnia. Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2006, 2005r.) 9-8 kyu

Kata : Heian 1. Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2006, 2005r.) 7-6 kyu

Kata : Heian 1-3, dostosowane do stopnia. Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

Młodzicy 13 lat i młodsi (ur.2005r. i młodsi) 5-1 kyu

Kata : Heian 1-5, dostosowane do stopnia. Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2004, 2003 r.) do 6 kyu

Kata : Heian 1-2, dostosowane do stopnia. Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2004, 2003 r.) od 5 kyu

Kata : Eliminacje - Heian 1-5 dostosowane do stopnia, finał (4 osoby) kata do wyboru Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi lub Heian 3-5 ocena systemem punktowym bez repasaży.

Kumite: Eliminaje: Ko-go Kumite, finał Jiyu Kumite (wolna walka) przepisy WTKF z repasażami. W repasażach konkurencja Ko-go Kumite.

Juniorzy 16-17 lat (ur. 2002, 2001 r.) od 5 kyu

Kata : z listy WTKF, ocena systemem punktowym, przepisy WTKF bez repasaży.

Kumite : Eliminaje: Ko-go Kumite, finał Jiyu Kumite (wolna walka) przepisy WTKF z repasażami. W repasażach konkurencja Ko-go Kumite.

UWAGA: juniorzy ze stopniem 5 i 4 kyu mogą wystartować tylko w jednej konkurencji albo kata z listy WTKF albo H1-5. Zawodnicy z tej grupy, którzy startują w kata H 1-5 mogą startować w kumite.

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2002 r. i starsi) do 7 kyu

Kata : Heian 1-2, dostosowane do stopnia. Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

 

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2002 r. i starsi) 6-4 kyu

Kata : Heian 1-5 dostosowane do stopnia. Eliminacje systemem każdy z każdym zwycięzcy grup rywalizują dalej systemem pucharowym z grupy wychodzą dwie osoby. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie rywalizuje z zawodnikiem, który zajął drugie miejsce w innej grupie.

 

Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 2000 r. i starsi) od 3 kyu

Kata : z listy WTKF, ocena systemem punktowym, przepisy WTKF bez repasaży

Kumite : kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami

mężczyźni - Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami

 

W konkurencjach rozgrywanych systemem każdy z każdym w przypadku małej ilości zawodników to ten system wyłoni miejsca 1-3.

 

Konkurencja zostanie rozegrana jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby w danej kategorii. W przypadku gdy zgłosi się tylko jedna osoba zostanie ona dołączona do innej grupy.

 

Konkurencje zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby. Jednak punkty do

klasyfikacji klubowej naliczane będą gdy w turnieju w danej grupie wystartują

co najmniej cztery osoby zgłoszone w wyznaczonym czasie. Jeżeli w grupie zgłoszone będą

cztery osoby i ktoś nie wystartuje to konkurencja będzie rozegrana, ale nie nalicza się

punktów (nie będzie można zgłaszać osób na miejscu tylko po to, żeby zrobić frekwencje).

 

Zgłoszenia z opłatą do dnia 11 października 2018 r. (czwartek) u Katarzyny Krzywańskiej.

 

UWAGA : Na salę gimnastyczną do strefy rozgrywek wpuszczone będą tylko osoby uprawnione (zawodnicy, sędziowie, trenerzy zgodnie z wydanymi identyfikatorami)

Osoby te powinny być ubrane w strój do zawodów karate („kimono”) lub dres klubowy oraz posiadać obuwie sportowe lub klapki. Każdy klub może wyznaczyć jednego fotografa. Podium będzie tak ustawione, że rodzice będą mogli robić zdjęcia.

 

Proszę zwrócić uwagę na wyznaczenie opiekunów dla zawodników (szczególnie dla młodszych i początkujących). Rola opiekuna polega na sprawdzeniu czy zawodnicy są umieszczeni na listach i na przypilnowaniu, aby zawodnik był gotowy do startu o wyznaczonej porze.

 

Opłata startowa :

 

l.p.

termin zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty

opłata startowa

1

do 13 października 2018 r. (sobota)

40 zł jedna konkurencja

50 zł dwie konkurencje

 

Po 13 października 2018 r. zgłoszenia i zmiany nie będą przyjmowane.

Kierownicy ekip zobowiązani są do dokonania wszystkich formalności w godzinach 8.00 – 8.30. dnia 20.10.2018 r.

Kierownicy ekip będą składali podpisy na kartach zgłoszeń. Kierownikiem może być prezes klubu lub pełnoletnia osoba przez niego wyznaczona, która będzie posiadała pisemną zgodę prezesa.

 

NAGRODY

  1. Karnety na basen

Każdy uczestnik otrzyma dwa karnety na basen w Ozorkowie. Karnet upoważnia do 50 % zniżki, będzie można z niego skorzystać już w dniu zawodów. W ramach wejścia na pływalnię dostępna będzie strefa basenowa i strefa saun (fińska, parowa, infrared).

  1. Medale za miejsca 1-4

 

 

Prezes OZKTWŁ

Mariusz Lewandowski

Powrót