Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego

Zrzeszona w Polskim Związku Karate Tradycyjnego

Aktualność

Regulamin i Karta Zgłoszeń na I MDTw KT Dojo- Stara Wieś 4-6 maja 2018

2018-03-22

I Międzynarodowy Drużynowy Turniej w Karate Tradycyjnym

o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego

KARTA ZGŁOSZENIA- POBIERZ

 

Data: 4-6 maja 2018r.

 

Miejsce: Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”

 

Organizator: Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego

 

Przepisy:

WTKF + Przepisy Kihon Ippon Kumite Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego (Województwo Łódzkie)

 

 

Program:

4 maja (piątek) – przyjazd na kolację

5 maja (sobota) – Turniej

6 maja (niedziela) – wyjazd po śniadaniu

 

Kategorie:

Grupa A

(roczniki 2005, 2006, 2007, 2008)

8-4 kyu

Młodzicy: DZIEWCZĘTA

Grupa B

(roczniki 2005, 2006, 2007, 2008)

8-4 kyu

Młodzicy: CHŁOPCY

Grupa C

(roczniki 2004, 2003, 2002, 2001)

5-1 kyu +  dan

JUNIORKI

Grupa D

(roczniki 2004, 2003, 2002, 2001)

5-1 kyu + dan

JUNIORZY

FUKUGO składa się z Kata Drużynowego i Kumite Drużynowego:

 

Kata Drużynowe :

 

HEIAN 1-5

wymagane jest tylko 1 kata, (w finale + bunkai),

eliminacje- system chorągiewkowy

finały 4 drużyny – system punktowy

 

 

 

 

Kumite Drużynowe:

 

Kihon Ippon Kumite – tylko w eliminacjach:

 

Oi zuki jodan / Ageuke gyakuzuki

Oi zuki chudan/ Sotouke gyakuzuki

Maegeri chudan / Gedanbarai gyakuzuki

 

W finałach drużyny wykonują tylko kata z bunkai systemem punktowym.

 

 

 

 

FUKUGO składa się z Kata Drużynowego i Kumite Drużynowego:

 

Kata Drużynowe :

 

HEIAN 1-5

wymagane jest tylko 1 kata, (w finale + bunkai),

eliminacje- system chorągiewkowy

finały 4 drużyny – system punktowy

 

 

 

 

Kumite Drużynowe:

 

Kihon Ippon Kumite – tylko w eliminacjach:

 

Oi zuki jodan / Ageuke gyakuzuki

Oi zuki chudan/ Sotouke gyakuzuki

Maegeri chudan / Gedanbarai gyakuzuki

 

W finałach drużyny wykonują tylko kata z bunkai systemem punktowym.

 

 

 

 

FUKUGO składa się z Kata Drużynowego i Kumite Drużynowego:

 

Kata Drużynowe :

 

HEIAN 1-5 lub Bassai-Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi

 

wymagane jest tylko 1 kata, (w finale + bunkai),

eliminacje- system chorągiewkowy

finały 4 drużyny – system punktowy

 

 

Kumite Drużynowe:

 

 

Kogo-kumite według przepisów WTKF – tylko w eliminacjach

 

 

 

 

 

 

W finałach drużyny wykonują tylko kata z bunkai systemem punktowym.

 

FUKUGO składa się z Kata Drużynowego i Kumite Drużynowego:

 

Kata Drużynowe :

 

HEIAN 1-5 lub Bassai-Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi

 

wymagane jest tylko 1 kata, (w finale + bunkai),

eliminacje- system chorągiewkowy

finały 4 drużyny – system punktowy

 

 

Kumite Drużynowe:

 

 

Kogo-kumite według przepisów WTKF – tylko w eliminacjach

 

 

 

 

 

 

W finałach drużyny wykonują tylko kata z bunkai systemem punktowym.

 

W eliminacjach obowiązuje system chorągiewkowy każdy z każdym w obrębie swojej grupy. W finale drużyny wykonują tylko kata z bunkai systemem punktowym.

Do finału awansują drużyny, które zdobędą najwięcej punktów w eliminacjach (będą miały najwięcej wygranych pojedynków).

 

 

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:

 1. Posiadanie ważnej indywidualnej licencji członkowskiej PZKT.

 2. Odpowiedni wiek i stopień zarejestrowany w PZKT (liczy się rok urodzenia).

 3. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

 4. Ubezpieczenie NNW.

Uwaga!

Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa na klubie sportowym.

 1. Ze względów bezpieczeństwa w konkurencjach kogo kumite obowiązkowe są ochraniacze na zęby, na krocze (u mężczyzn) oraz na piersi (u kobiet). Wymóg dotyczy zawodników z kategorii wiekowej junior (Grupy C i D)

 2. Posiadanie licencji zawodnika uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym (obowiązuje roczniki 2006 i starsze).

 3. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach osób niepełnoletnich.

 4. Każdy klub jest zobowiązany zapewnić 1 opiekuna i 1 sędziego.

 5. Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę drużyn ,ale:

 6. Koszty zakwaterowania tylko 12 zawodników z 1 klubu (1 drużyna z każdej Grupy), 1 opiekuna i 1 sędziego wraz z wyżywieniem (według Programu) pokrywa Organizator. Pozostali mogą przyjechać na Turniej, ale bez noclegu w Dojo.

 7. Udział w Turnieju jest bezpłatny (bez względu na to,czy ktoś nocuje w Dojo, czy nie).

 8. O zakwalifikowaniu do Turnieju z pobytem w Dojo decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową.

 9. Zgłoszenia do Turnieju na kartach zgłoszeń należy przesyłać do dnia 16 kwietnia br na adres mailowy: kasia@karatetradycyjne.pl

 10. Istnieje możliwość udziału w Turnieju bez zakwaterowania (przyjazd tylko na zawody). Obowiązują wówczas zgłoszenia jw. Udział bezpłatny.


 

Zapraszam do udziału

Katarzyna Krzywańska

Prezes ŁAKT

 

Regulamin dla Kihon Ippon Kumite:

Demonstracja technik wykonywanych przez 2 zawodników

 

 1. Strona atakująca (tori) wykonuje 6 ataków po 3 na każdą ze stron rozpoczynając od lewego zenkutsudachi.

Tori wykonuje ataki w następującej kolejności:

 1. Oizuki jodan

 2. Oizuki chudan

 3. Maegeri

Strona broniąca (uke) wykonuje następujący schemat obrony:

 1. Ageuke gyakuzuki

 2. Stouke gyakuzuki

 3. Gedanbarai gyakuzuki

 

 1. Podczas gdy tori atakuje w pozycji z lewą nogą z przodu, uke w obronie również pozostawia lewą nogę z przodu jeżeli tak się nie stanie nie będzie można przyznać punktu za gyakuzuki, nie nalicza się jednak punktów karnych.

 

 1. Jako pierwszy ataki rozpoczyna aka (czerwony). Każdy atak musi zapowiedziany. Aka wykonuje ataki z lewą nogą z przodu a następnie ataki z prawą nogą z przodu.

 

 1. Zawodnik broniący się musi potwierdzić, że usłyszał zapowiedź atakującego. Uke broni się po rozpoczęciu ataku przez tori.

 

 1. Dystans zawodnicy mierzą wzrokowo (nie na długość ramion).

 

 1. Sędziowie po każdej sekwencji (atak i kontratak) sygnalizują przyznanie lub nieprzyznanie punktu. O przyznaniu punktu decyduje większość głosów. Przyznając punkt sędzia wykonuje gest jak w przypadku wazari i wypowiada słowo – punkt.

 

 1. Przyznanie punktu dla tori (atakującego)

 

 1. Prawidłowo wykonana technika

 2. Prawidłowy dystans

 3. Dobry timing ( zaskoczenie przeciwnika)

 

Przyznanie punktu dla uke (broniącego się)

 

 1. Prawidłowo wykonana sekwencja technik w dobrym timingu, przy prawidłowym dystansie.

 2. Prawidłowy dystans UKE, przy złym dystansie TORI ( TORI wykonał technikę daleko przed celem ) co wymusi na UKE wykonanie stosownego przesunięcia w celu utrzymania prawidłowej odległości.

 

 1. Punkty karne

1 punkt karny przyznawany jest za każdy kontakt lekki, sędzia wykonuje gest jak w przypadku chui i wypowiada słowo kara jeden punkt. Wystąpienie kontaktu sygnalizują sędziowie planszowi, a rodzaj określa sędzia medyczny.

 

 1. Trudne sytuacje:

Jeśli tori wykona atak:

- bez zapowiedzi

- za głęboko (moda)

- dociskając w kierunku podłoża rękę podczas ataku na Jodan uniemożliwiając tym samym wykonanie aguke przez broniącego się

- kierując maegeri po wektorze skośnym

- uniemożliwia kontratak uke

 

Sędzia za pierwszym razem (w całej sekwencji ruchów) daje ostrzeżenie (sygnalizacja jak przy keikoku, ale bez konsekwencji punktowych). Drugi raz i każde następne wykroczenie w ataku sędzia przyznaje 1 punkt karny (sygnalizacja jak chui) i wypowiada zwrot kara 1 punkt

 

Jeśli uke:

- nie potwierdzi komendy ataku podanej przez tori

- cofnie się albo zejdzie w bok zanim tori rozpocznie atak

- wykona nieprawidłowy blok lub więcej niż jeden blok

 

Sędzia za pierwszym razem (w całej sekwencji ruchów) daje ostrzeżenie (sygnalizacja jak przy keikoku, ale bez konsekwencji punktowych). Drugi raz i każde następne wykroczenie w obronie sędzia przyznaje 1 punkt karny (sygnalizacja jak chui) i wypowiada zwrot kara 1 punkt.

 

 1. Każde odstępstwo od zasad obowiązujących na egzaminach uruchamia powyższą procedurę sędziowską. W przypadku remisu po wykonaniu pokazu technik sędziowie wyłaniają zwycięzcę systemem chorągiewkowym wskazując na zawodnika bliższego zdobycia punktu.

 2. Sędzia planszowy sushi – stoi w czasie pojedynku

Sędziowie narożni fukushin – siedzą.

Powrót